نظر: در حالی که در قرنطینه به سر می بریم ، ورزشکاران برای ادامه تمرینات برای بازی های المپیک توکیو با مشکلات زیادی روبرو می شوند