نظر: مسابقات Open Australian استرالیا برای رویدادهای مهم ورزشی در سنگاپور درس دارد