نظر: چه چیزی مانع از پیگیری سیگنال ، تلگرام و سایر سیستم عامل های پیام رسانی در واتساپ می شود؟