نهادهای نظارتی ایالات متحده بررسی تلاطم بازار سهام را پس از افزایش و سقوط GameStop آغاز می کنند