نوع جدید ویروس کرونا در برزیل در ایالات متحده ظاهر می شود