نیوزیلند از استرالیا می خواهد “نسبت به چین احترام بگذارد”