نیویورک درخواست بیشتر واکسن COVID-19 می کند زیرا مرگ روزانه در ایالات متحده به نتایج رکورد می رسد