هواپیمای رهبر اکوادور در ایالات متحده فرود اضطراری می کند