واشنگتن مسدود می کند ، Delta Air Lines قبل از تصدی مقام خود سلاح های DC را ممنوع می کند