وزیر گفت: تعداد کشته شدگان در شورش های آفریقای جنوبی به 276 نفر رسیده است