وکیل استیضاح ترامپ می گوید تجدیدنظر در ادعاهای تقلب در انتخابات “احمقانه” ، “دیوانه” است