پارلر پیشنهادی را برای درخواست بازیابی سرویس از آمازون از دست می دهد