پس از ریزش برف در پایتخت ، طوفانی بزرگ در شرق ایالات متحده رخ خواهد داد