پلیس پس از اعتراض به محاصره COVID-19 ، منع رفت و آمد ، 100 نفر را در آمستردام بازداشت کرد