پمپئو ادعا می کند که ایران به “پایگاه خانگی” جدید القاعده تبدیل شده است