پنج بیمار مبتلا به COVID-19 در آتش سوزی در بیمارستانی در رومانی جان خود را از دست می دهند