چین از 31 ژانویه گذرنامه انگلیس را برای ساکنان هنگ کنگ به رسمیت نمی شناسد