ژاپن اولین تمرین نظامی مشترک خود را با ایالات متحده ، فرانسه آغاز می کند