کاخ سفید قصد دارد میلیون ها دوز واکسن COVID-19 را به داروخانه های خرده فروشی ارسال کند