کاخ سفید می گوید که در تلاش است تا تولید زود هنگام واکسن J&J COVID-19 را تسریع کند