کاربران فیس بوک در سراسر جهان به طور خودکار از حساب های خود خارج می شوند