کامالا هریس ، معاون رئیس جمهور آمریکا برای دیدار رسمی وارد سنگاپور شد