کرملین از پیشنهاد ایالات متحده برای گسترش پیمان هسته ای استقبال می کند ، “جزئیات” را جستجو می کند