کره جنوبی خواستار انعطاف پذیری آمریکا در تحریم ها برای از سرگیری گفتگوها در کره شمالی است