کره شمالی موشک جدیدی را که توسط یک زیردریایی شلیک شده رژه می زند