کره شمالی نزدیک به 2 میلیون دوز واکسن AstraZeneca دریافت خواهد کرد