کسری تجاری آمریکا به 679 میلیارد دلار افزایش می یابد که بالاترین میزان در 12 سال گذشته است