کنگره ایالات متحده جلسات دادرسی در مورد معاملات GameStop ، وضعیت بازارهای سهام را برگزار می کند