کنیا قصد دارد تا ژوئن 2022 16 میلیون نفر را علیه COVID-19 واکسینه کند.