گروه مورد علاقه پسر فقید بایدن برای افتتاح مراسم ، لیدی گاگا ، برای خواندن سرود ملی دور هم جمع می شوند