گوگل در حال تلاش برای احداث پلت فرم اخبار استرالیا در میان تلاش برای پرداخت هزینه مطالب است