یک زن و شوهر بیمار برای ازدواج در بخش COVID انگلیس شتافتند. حالا آنها شانس دوم دارند