یک قاضی اولین اعدام یک زندانی زن در ایالات متحده در 67 سال گذشته را متوقف کرده است