یک مادر آمریکایی با نوزادی که در طی کما COVID-19 متولد شده است ملاقات می کند