یک نماینده پس از لغو سفر گفت ، ایالات متحده در کنار تایوان است