یک نوجوان در سنگاپور اعتراف کرد که تهدید به مرگ علیه نیل موپای فوتبالیست لیگ برتر را تهدید کرده است