یک گروه مسلمان از آفریقای جنوبی با خیال راحت مردگان COVID-19 خود را دفن می کنند