AstraZeneca ، آکسفورد انتظار دارد که واکسن نسل بعدی COVID-19 تا پاییز با گزینه های مختلف کنار بیاید: مدیر عامل شرکت