AstraZeneca در سه ماهه اول عرضه واکسن COVID در اتحادیه اروپا را 60 درصد کاهش می دهد