COVID-19: اختلافات واکسن با AstraZeneca با مقابله با تأخیرهای اتحادیه اروپا افزایش می یابد