Open Australian استرالیا در مورد سبک بودن است ، زیرا ویکتوریا موارد جدید COVID-19 را ثبت نمی کند